Aksaray Üniversitesi
İdari Mali İşler Başkanlığı
İş Akış Şemaları


KYS-İA-019 Aksaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Açıktan ve Yeniden Atama İş Akış Süreci

KYS-İA-020 Aksaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Araç ve Şoför Görevlendirme İş Akış Süreci

KYS-İA-021 Aksaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Araçlı Ziyaretçi Kabulü İş Akış Süreci

KYS-İA-022 Aksaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Avans ve Kredi Açılışı, Kapanışına Ait İş Akışı Süreci

KYS-İA-023 Aksaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Bakım Onarım İş Akışı Süreci

KYS-İA-024 Aksaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Devir İşlemleri İş Akışı Süreci

KYS-İA-025 Aksaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Devir Yoluyla Çıkış İş Akışı Süreci

KYS-İA-026 Aksaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Doğrudan Temin İş Akışı Süreci

KYS-İA-027 Aksaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Elektrik, Su ve Yakıt Tahsilatı İş Akışı Süreci

KYS-İA-028 Aksaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Geçici Görev Yolluğu (Yurt Dışı) İş Akışı Süreci

KYS-İA-029 Aksaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Geçici Görev Yolluğu (Yurt İçi) İş Akışı Süreci

KYS-İA-030 Aksaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Gelen Posta İş Akışı Süreci

KYS-İA-031 Aksaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Genel Sağlık Sigortası İş Akışı Süreci

KYS-İA-032 Aksaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Giden Posta İş Akışı Süreci

KYS-İA-033 Aksaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Hakediş İşlemleri İş Akışı Süreci

KYS-İA-034 Aksaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Hurda Yoluyla Çıkış İş Akışı Süreci

KYS-İA-035 Aksaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; İhale Hazırlama İş Akışı Süreci

KYS-İA-036 Aksaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; İhale İş Akışı Süreci

KYS-İA-037 Aksaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; İhtiyacın Ortaya Çıkması İş Akışı Süreci

KYS-İA-039 Aksaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Kıst Maaş İşlemleri İş Akışı Süreci

KYS-İA-040 Aksaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Nakil İşlemleri İş Akışı Süreci

KYS-İA-041 Aksaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Naklen Geliş İş Akışı Süreci

KYS-İA-042 Aksaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Personel Maaş İşlemleri İş Akışı Süreci

KYS-İA-043 Aksaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Sözleşme İş Akışı Süreci

KYS-İA-044 Aksaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Sürekli Görev Yolluğu İş Akışı Süreci

KYS-İA-045 Aksaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Taahhüt ve Ödeme Evrakının Hazırlanması İş Akışı Süreci

KYS-İA-046 Aksaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Tarifeye Bağlı (Elektrik, Su vb.) Ödemeler İş Akışı Süreci

KYS-İA-047 Aksaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Taşınır Yönetim Hesabı İş Akışı Süreci

KYS-İA-048 Aksaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Tüketim Çıkış İşlemleri İş Akışı Süreci

KYS-İA-049 Aksaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Yaklaşık Maliyet İş Akışı Süreci

KYS-İA-050 Aksaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Yaya Ziyaretci Kabul İş Akışı Süreci

KYS-İA-051 Aksaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire başkanlığı; Zimmete Verme İş Akışı Süreci

KYS-İA-052 Aksaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Zimmetten Düşme İş Akışı Süreci