Misyon ve Vizyon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мιѕуσηυмυz, Aksaray Üniversitesi'nin strateji ve politikaları doğrultusunda; Başkanlığımız bünyesindeki hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel, makine-teçhizat ve mali kaynakların mevcut yasal düzenlemeler ile bütçe imkânları çerçevesinde en etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, ek mali kaynaklar yaratmak, değişime ve teknolojik gelişmelere açık, katılımcı, etik davranış anlayışına sahip, güçlü ve güvenilir bir idari ve mali işler yapısına sahip olmaktır.

 

    νιzуσηυмυz, Aksaray Üniversitesi adına, verilen emir ve görevleri yapmanın mutluluğu içinde uzman, yaratıcı, yenilikçi, çağdaş, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı personeliyle, temin ettiği ve verilen kaynakları ihtiyaca göre, yerinde, her zaman kamunun ve kurumun menfaatini ön planda tutarak, gerek mali işlemler, gerek idari işlemler için vereceği hizmette; her zaman hesap vermeyi, sorumluluğu gerçekçiliği ve katılımcılığı, adil ve ilkeli bir çalışmayla, Üniversitemizde örnek bir başkanlık olmayı hedeflemektedir.