Hakkımızda

 

 

 

 

 

 

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığımızın

temel görevi bünyesindeki hizmet ve faaliyetlerin

ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para, malzeme gibi mevcut kaynakların

en uygun ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.


Satınalma Hizmetlerimiz;
Güvenlik ve Temizlik Hizmet Alımları
Araç Kiralama Hizmet Alımı
Tarifeye bağlı ödemeler
Akaryakıt Alımları
2886 sayılı D.İ.K göre taşınmazların kiralanması

Teknik hizmetler
Temizlik ve bakım hizmetleri
Taşıma ve ulaştırma hizmetleri
Güvenlik hizmetleri